Aktuálně

Informační schůzka pro nové zájemce
28. 3. 2019 v 17 hod.
V případě zájmu prosím o přihlášení na smekalova.radka@gmail.com
Dále je možné si domluvit individuální schůzku v dubnu a v květnu ve čtvrtek mezi 16,30 – 17,00 hod. na emailu viz výše

Karneval
Předpokládaný termín karnevalu v tomto školním roce bude 13. dubna 2019

 

Deskovky
Společná akce rodičů s dětmi 24.2. od 10 hod. v Dobré čajovně.
Na akci zveme i zájemce o docházku v šk. roce 2019/2010. V případě zájmu prosím o přihlášení na e-mail smekalova.radka@gmail.com

 

Zápis nových dětí
Zápis nových dětí na nový školní rok probíhá vždy v květnu/červnu předešlého školního roku. Poté v průběhu roku v případě volného místa. 
Snažíme se o vyvážené sociální prostředí. V případě převisu rozhodují tyto kritéria:
– přijímání sourozenců (podpora sourozeneckých vazeb, sladění rodinného a pracovního života rodičů), 
– znalost a soulad rodiny s naším alternativním přístupem, skutečný zájem a spolupráce ze strany rodičů,
– účast na nabízených společných akcích a informativní schůzce pro rodiče